Gereformeerde kerk te Vlissingen herdacht oorlogsslachtoffers in gedenkboekje

Het is 5 november. In het jaar 1940 komen op die datum Jan van den Driest en Maria Geertruida van den Driest-de Boo van Uijen om het leven bij een geallieerd bombardement in Vlissingen (Koudekerkscheweg Zuid 4A).

De Gereformeerde kerk te Vlissingen, waartoe zij behoorden, bracht na de oorlog een boekje uit, waarin herinneringen aan de oorlogsjaren zijn verzameld. Het heet De kerk in stormgetij en bevat een beschrijving van de geschiedenis van de Petruskerk aan de Paul Krugerstraat, en van het kerkelijk leven vóór en na de bevrijding.

Het echtpaar Van den Driest staat vermeld in de lijst met oorlogsslachtoffers uit de gemeente. Ook is een stukje opgenomen over de dominee destijds, Ds. G. Smeenk (1904-1971), die van 1935 tot 1945 predikant was in Vlissingen. Na het ongeluk namen hij en zijn vrouw twee kinderen van het omgekomen echtpaar in huis: “Wie in de gemeente zou ’t vergeten zijn, dat hij twee weezen, die op ’t onverwachts vader en moeder bij een bombardement verloren hadden, tot zich nam! ’t Was een heele opoffering maar Ds. en Mevrouw Smeenk meenden dat zij in Gods weg waren, wanneer zij die taak op zich namen.” (De kerk in stormgetij, blz. 23).

De jongste zoon, Anthon van den Driest (1934-2019), groeide op als pleegkind bij het echtpaar Aarnoutse-Jasperse.

Oud-donateur van de Stichting Aart Walraven uit Zoutelande kreeg een exemplaar van De kerk in stormgetij ten geschenke. Hij oordeelde dat dit exemplaar, dat overigens in uitstekende staat verkeert, het beste thuishoorde bij de nakomelingen van Anthon, met wie hij al vanaf de jaren zeventig een vriendschapsband onderhield. Zodoende schonk hij het aan diens kinderen. Hij overhandigde het boekje aan secretaris Marcel, die hem hiervoor zeer erkentelijk is.

Terugkijken op een geslaagde familiedag in Kloetinge!

Ontmoetingen, informatie en activiteiten!

Zaterdag 8 oktober was het zover: de familie Van den Driest verzamelde zich voor het eerst voor een bijeenkomst op …. Zuid-Beveland! Iets verder rijden voor de Walchenaren, maar iets dichterbij voor de familieleden van buiten onze provincie. En ook die waren talrijk aanwezig: van Friesland tot Limburg.

Op ‘t Hof Olmenstein aan de Abbekindersezandweg in Kloetinge bood de familie een prachtig onderkomen, dat van alle gemakken voorzien was. In de voormalige paardenstal van de oude hoeve vonden de eerste begroetingen plaats tussen de deelnemers onderling onder het genot van een kopje koffie met iets lekkers daarbij.

Even na 11 uur verwelkomde voorzitter Maarten de aanwezigen. Hij stelde de bestuursleden voor, nam het programma van deze dag door en deed enkele huishoudelijke mededelingen. Ook maakte hij iedereen nog eens attent op onze website en de besloten Facebook-groep van de stichting. Omdat bestuurslid Bep van den Driest haar functie in het bestuur beschikbaar stelt, deed Maarten ook een oproep voor nieuwe bestuursleden.

Na een tweede kopje koffie was het de beurt aan secretaris Marcel. In een Powerpoint-presentatie praatte hij iedereen bij over het verloop van het genealogisch onderzoek. Ook presenteerde hij de nieuwe versie van de grafische stamboom. Daarop staan alle Van-den-Driesten op één groot vel papier op A1-formaat.

Pittige vragen
Vervolgens werden de familieleden door penningmeester Frans aan het werk gezet in een Zeeland-quiz. De pittige vragen over onze provincie werden het best beantwoord door Winnie van den Driest-Lampert, die er zodoende met de hoofdprijs vandoor ging.

In een andere ruimte van Olmenstein stond inmiddels de lunch gereed. We namen daarvoor uitgebreid de tijd. Door de verplaatsing en de andere ‘tafelschikking’ kwamen diverse familieleden met elkaar in gesprek. En dat is natuurlijk ook de bedoeling van de bijeenkomst!

Noem het geluk, noem het toeval, maar vergeleken met de weersomstandigheden van de zaterdag precies een week later, hadden we geen betere dag kunnen uitkiezen. Heel de dag scheen de zon. Dit was extra belangrijk omdat ’s middags enkele buitenactiviteiten gepland stonden.

Hilariteit
Een deel waagde zich op de E-choppers om een route door Zuid-Beveland te rijden, die bestuurslid Marinus had uitgestippeld. Een ander deel nam het, verdeeld in twee teams, tegen elkaar op in een potje boerengolf. Het afwerken van dit circuit, bestaande uit negen holes, stond garant voor de nodige hilariteit.

Anderen konden gebruik maken van de vele zitjes binnen of buiten de hoeve om bij te praten en te genieten van een drankje.

Fantastische dag
Rond half vier kwam iedereen weer bij elkaar in de paardenstal. Maarten bedankte iedereen voor zijn/haar komst en concludeerde dat we een fantastische dag met elkaar hadden gehad.

Foto’s: Els Vader

Gelet op het groeiend aantal Van-den-Driesten in Australië gingen er stemmen op om de volgende bijeenkomst op dát continent te houden. Voor de financiering daarvan deed Maarten gekscherend een beroep op energiebedrijf Essent, de werkgever van Jan R. van den Driest, die dit ‘drieste’ idee had geopperd.

Jubileum
De volgende familiebijeenkomst zal plaatsvinden in 2024 op een nader te bepalen locatie. Dan viert de Stichting haar 25-jarig jubileum!

Familiebijeenkomst op 8 oktober gaat door!

De familiebijeenkomst die gepland staat voor zaterdag 8 oktober gaat door! Er hebben zich voldoende deelnemers aangemeld om er een leuke en gezellige dag van te maken. Dank voor jullie aanmeldingen!

Zoals in de uitnodiging vermeld, ontmoeten we elkaar die dag op Hof Olmenstein in Kloetinge. Heb je je nog niet opgegeven, maar wil je er tóch graag bij zijn? Wacht dan niet langer, en geef je op via het mailadres info[at]vandendriest.nl. Dat kan nog tot 10 september!

Vleugje Van den Driest-historie in podcastserie ‘Wie Wat Bewaart’

Waarom bewaren we eigenlijk dingen? Zelfs een familieportret met daarop bekraste gezichten en zelfs compleet verwijderde hoofden? Corinne Heyrman en Jozien Wijkhuijs maakten een podcastserie in opdracht van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. Als hobbygenealoog leverde Marcel van den Driest een bijdrage in de episode ‘Juynboll zonder hoofd’, over de vraag waarom hij ‘mensen bewaart’, met een vleugje historie Van den Driest.

Corinne Heyrman, Jozien Wijkhuijs en Marcel van den Driest.

JUYNBOLL ZONDER HOOFD
We vinden een 17e-eeuws familieportret van de familie Juynboll. Zeevaarders, witte kragen, een blauwe lucht en één opvallend element: de middelste figuur – nochtans fier rechtopstaand – heeft geen hoofd. Als je dichterbij het schilderij kijkt, is zijn hoofd ooit uitgesneden en vervangen door een lapje blauwe lucht. Een vruchteloos staaltje analoge photoshop. Was hier kwaad opzet in het spel? En waarom bewaart de RCE een kapot schilderij? Een aflevering over het bewaren van verhalen, de behoefte om mensen op veilingen of rommelmarkten te kopen, de noodzaak je geschiedenis te weten.

Anoniem, Nicolaes Claesz Juynboll en familie, 1646.

Aan deze aflevering werkten mee: Eric Domela Nieuwenhuis, Rudi Ekkart, Marcel van den Driest, Judith Herman, Zeph Benders, Leah van Geerestein, Daphne Nieuwenhuijse, Adinda Van Wely, Fidessa & de Wolven.
makers: Corinne Heyrman en Jozien Wijkhuijs.

Beluister hier de podcast:
https://link.chtbl.com/wwb1_websiteRCE?fbclid=IwAR1hPE6bk7N73VYicGoMMyWHKeDag2n4aAYPOlEE6qC-yBbn1g2THeJYYs0

Geef je nú op voor de familiebijeenkomst op 8 oktober 2022!

Beste familieleden,

Voor de negende keer organiseert het bestuur van de stichting Die ‘drieste’ van den Drieschen weer een familiebijeenkomst. Het bestuur heeft zijn uiterste best gedaan om er een leuke en gezellige dag van te maken voor jong en oud!

Op zaterdag 8 oktober 2022 bent u vanaf 10:30 uur welkom op de mooie locatie:
Op ’t Hof Olmenstein
Abbekindersezandweg 21,
4482 PS Kloetinge.
https://www.ophofolmenstein.nl/

In het pdf-bestand hieronder, vindt u de complete uitnodiging, informatie over het programma en over de manier waarop u zich voor de familiebijeenkomst kunt aanmelden. We rekenen op een massale opkomst!

Missie Arthur in Bulgarije mogelijk verlengd

Arthur van den Driest is als militair werkzaam op Vliegbasis Volkel. Hij heeft de rang van luitenant en geeft leiding aan de afdelingen Communicatie & Informatiesystemen. Sinds april 2022 is hij op missie in Bulgarije om daar bij te dragen aan de verdediging van het NAVO-luchtruim. Deze missie duurt tot 1 juni, maar krijgt mogelijk een vervolg.


Zichtbare aanwezigheid
In Bulgarije is Arthur (29) aanspreekpunt en eindverantwoordelijke voor alles wat met communicatie en informatiesystemen te maken heeft. Arthur: “We bewaken het NAVO-luchtruim boven Bulgarije en een deel van de Zwarte Zee. Als iets in het luchtruim wordt waargenomen wat niet kan worden geïdentificeerd, stijgen twee F35’s op om te zien wat voor vliegtuig het is. In de meeste gevallen worden deze weer naar buiten begeleid, of in uiterste gevallen kunnen we het geforceerd laten landen of geweld gebruiken. Wij zorgen voor zichtbare aanwezigheid aan onze kant van het luchtruim, bedoeld als afschrikking. Er komt niks onze kant op wat wij niet willen.”

Maandag 16 mei was premier Rutte op bezoek bij de Nederlandse militairen. Bulgarije heeft het Nederlandse kabinet gevraagd de missie te verlengen. Daarover is nog geen beslissing genomen, maar de kans lijkt klein, volgens de premier, ‘vanwege onze beperkingen bij Defensie’.

Premier Rutte op bezoek in Bulgarije. Blauw omcirkeld: Arthur van den Driest. Foto: ANP.

Aantal Van den Driesten in 2021 ongewijzigd

Het afgelopen jaar 2021 is het aantal levende personen met de achternaam Van den Driest niet gewijzigd. Er waren geen geboortes en overlijdens van personen met die naam, zodoende bleef het natuurlijk saldo staan op 0. Het totaal aantal levende personen met de naam Van den Driest is 182: 87 van het mannelijk en 95 van het vrouwelijk geslacht. Het is niet bekend of er personen met de naam Van den Driest bestaan die gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid om de genderneutrale geslachtsaanduiding ‘x’ in hun paspoort te registreren.

Eén en ander is hieronder in een schema weergegeven, gebaseerd op de ons bekende gegevens. Het is mogelijk dat er geboortes en overlijdens over 2021 zijn die niet aan ons zijn doorgegeven. Die zijn niet in dit schema verwerkt.

Hoe ziet jouw ‘verborgen verleden’ eruit?

In het populaire tv-programma Verborgen Verleden krijgen de hoofdpersonen diverse stamreeksen of afstammingsreeksen onder ogen. Een stamreeks volgt de rechtstreekse mannelijke lijn, in een afstammingsreeks loopt de de rechtstreekse afstamming soms via mannelijke, soms via vrouwelijke lijn.

Lettertype
De oudste generaties Van den Driest zijn nu beschikbaar in een stamreeks in dezelfde verschijningsvorm als Verborgen Verleden. Wil je er één ontvangen die onderaan jouw naam vermeldt? Bestel er dan eentje via een mail naar info[at]vandendriest.nl.

Als je er zelf één wil maken in Word, gebruik dan lettertype Baskerville Old Face. Voor de achtergrond kies je in het tabblad ‘Ontwerpen’ — Paginakleur — Opvuleffecten — Perkament.

Familiebijeenkomst op 8 oktober. Zien we elkaar op Olmenstein?

Op zaterdag 8 oktober 2022 bent u/ben jij van harte welkom op de negende familiebijeenkomst van de stichting Die ‘drieste’ van den Drieschen.

Traditiegetrouw hield de stichting haar familiebijeenkomsten op het ‘platteland’ van Walcheren. Dit keer is ervoor gekozen om van deze traditie af te wijken en verplaatsen wij ons naar
’t Hof Olmenstein in Kloetinge (Zuid-Beveland), een sfeervolle locatie/ boerderij in een verrassende omgeving, waar wij de mogelijkheid hebben om voor jong en oud een aantrekkelijk programma te presenteren. Wilt u meer weten over de locatie, kijk dan op www.ophofolmenstein.nl

Na het uitkomen van dit jaarbericht ontvangt u van ons een uitnodiging met daarin het programma en hoe u zich kunt aanmelden. Noteer de datum alvast in de agenda. Wij als bestuur hopen op deze dag weer veel familieleden te ontmoeten!