Dompel je onder in het Vlaanderen van de 16de eeuw (Kijktip)

Vorig jaar was in Nederland de serie Het Verhaal van Nederland te zien. Op de Vlaamse televisie kan je nu kijken naar ‘Het Verhaal van Vlaanderen’, gepresenteerd door Tom Waes. Op een vergelijkbare wijze als in de Nederlandse serie duikt hij in de geschiedenis van het gebied.

Aflevering 6 gaat specifiek over de godsdiensttwisten in de 16de eeuw. De Beeldenstorm raasde over de Zuidelijke en Noordelijke Nederlanden, gevolgd door het repressieve beleid van de Spaanse koning Filips II. De Hertog van Alva, door de koning aangesteld als landvoogd van de Nederlanden, maakte zich gehaat door de instelling van de Raad van Beroerten, een rechtbank die meer dan 10.000 mensen veroordeelde tot verbanning of zelfs de dood. De edellieden Egmond en Horne moesten het met de dood bekopen. Zij werden onthoofd op de Grote Markt in Brussel.

Het waren deze omstandigheden die onze voorouder Aernout Mattheeusen deed besluiten zijn geboortedorp Snaaskerke in West-Vlaanderen te verlaten en de Westerschelde over te steken.

Kijk hier de aflevering ‘Hoe Geraak Ik In de Hemel’ terug. Helaas is aanmelden bij de VRT daarvoor een vereiste.

Het aantal levende personen met de naam Van den Driest

Stand per 1-1-2023

De oplettende lezer zal opmerken dat vorig jaar het aantal levende personen met de naam Van den Driest op 1-1-2022 op 182 stond. Dit aantal is met één opgehoogd door de ontdekking van een Van den Driest die nog niet in de telling was meegenomen.

Deze telling is gebaseerd op de informatie die bij de stichting bekend is. Om de stamboom zo compleet mogelijk bij te houden zijn we afhankelijk van de medewerking van familieleden: houd de stichting op de hoogte van geboorte, huwelijk en overlijden.

Bep van den Driest is vanaf de oprichting van de stichting lid van het bestuur. Ze heeft er nog altijd veel plezier in en haar inbreng wordt zeer gewaardeerd, maar na 23 jaar heeft zij haar functie beschikbaar gesteld voor iemand anders. Daarom is het bestuur van de Stichting ‘Die drieste van den Drieschen’ dringend op zoek naar een

Bestuurslid

Met het oog op de diversiteit van de bestuurssamenstelling gaat onze sterke voorkeur uit naar een vrouw die níet tot de ‘blauwe tak’ behoort, d.w.z. géén nabije familie is van bestuursleden Maarten (voorzitter), Marinus (secretaris) en Marcel (lid).

Het bestuur van de stichting vergadert twee à drie keer per jaar op Walcheren. De onderwerpen die besproken worden zijn onder meer: de inhoud van het jaarbericht, de organisatie van familiebijeenkomsten en het genealogisch onderzoek naar onze familie.

Heb je belangstelling voor deze familiezaken en denk je dat je geschikt bent om toe te treden tot het bestuur? Meld je dan aan via het mailadres info[at]vandendriest.nl en dan nemen we contact met je op.

Wie weet vergader je straks met ons mee!

Gereformeerde kerk te Vlissingen herdacht oorlogsslachtoffers in gedenkboekje

Het is 5 november. In het jaar 1940 komen op die datum Jan van den Driest en Maria Geertruida van den Driest-de Boo van Uijen om het leven bij een geallieerd bombardement in Vlissingen (Koudekerkscheweg Zuid 4A).

De Gereformeerde kerk te Vlissingen, waartoe zij behoorden, bracht na de oorlog een boekje uit, waarin herinneringen aan de oorlogsjaren zijn verzameld. Het heet De kerk in stormgetij en bevat een beschrijving van de geschiedenis van de Petruskerk aan de Paul Krugerstraat, en van het kerkelijk leven vóór en na de bevrijding.

Het echtpaar Van den Driest staat vermeld in de lijst met oorlogsslachtoffers uit de gemeente. Ook is een stukje opgenomen over de dominee destijds, Ds. G. Smeenk (1904-1971), die van 1935 tot 1945 predikant was in Vlissingen. Na het ongeluk namen hij en zijn vrouw twee kinderen van het omgekomen echtpaar in huis: “Wie in de gemeente zou ’t vergeten zijn, dat hij twee weezen, die op ’t onverwachts vader en moeder bij een bombardement verloren hadden, tot zich nam! ’t Was een heele opoffering maar Ds. en Mevrouw Smeenk meenden dat zij in Gods weg waren, wanneer zij die taak op zich namen.” (De kerk in stormgetij, blz. 23).

De jongste zoon, Anthon van den Driest (1934-2019), groeide op als pleegkind bij het echtpaar Aarnoutse-Jasperse.

Oud-donateur van de Stichting Aart Walraven uit Zoutelande kreeg een exemplaar van De kerk in stormgetij ten geschenke. Hij oordeelde dat dit exemplaar, dat overigens in uitstekende staat verkeert, het beste thuishoorde bij de nakomelingen van Anthon, met wie hij al vanaf de jaren zeventig een vriendschapsband onderhield. Zodoende schonk hij het aan diens kinderen. Hij overhandigde het boekje aan secretaris Marcel, die hem hiervoor zeer erkentelijk is.

Terugkijken op een geslaagde familiedag in Kloetinge!

Ontmoetingen, informatie en activiteiten!

Zaterdag 8 oktober was het zover: de familie Van den Driest verzamelde zich voor het eerst voor een bijeenkomst op …. Zuid-Beveland! Iets verder rijden voor de Walchenaren, maar iets dichterbij voor de familieleden van buiten onze provincie. En ook die waren talrijk aanwezig: van Friesland tot Limburg.

Op ‘t Hof Olmenstein aan de Abbekindersezandweg in Kloetinge bood de familie een prachtig onderkomen, dat van alle gemakken voorzien was. In de voormalige paardenstal van de oude hoeve vonden de eerste begroetingen plaats tussen de deelnemers onderling onder het genot van een kopje koffie met iets lekkers daarbij.

Even na 11 uur verwelkomde voorzitter Maarten de aanwezigen. Hij stelde de bestuursleden voor, nam het programma van deze dag door en deed enkele huishoudelijke mededelingen. Ook maakte hij iedereen nog eens attent op onze website en de besloten Facebook-groep van de stichting. Omdat bestuurslid Bep van den Driest haar functie in het bestuur beschikbaar stelt, deed Maarten ook een oproep voor nieuwe bestuursleden.

Na een tweede kopje koffie was het de beurt aan secretaris Marcel. In een Powerpoint-presentatie praatte hij iedereen bij over het verloop van het genealogisch onderzoek. Ook presenteerde hij de nieuwe versie van de grafische stamboom. Daarop staan alle Van-den-Driesten op één groot vel papier op A1-formaat.

Pittige vragen
Vervolgens werden de familieleden door penningmeester Frans aan het werk gezet in een Zeeland-quiz. De pittige vragen over onze provincie werden het best beantwoord door Winnie van den Driest-Lampert, die er zodoende met de hoofdprijs vandoor ging.

In een andere ruimte van Olmenstein stond inmiddels de lunch gereed. We namen daarvoor uitgebreid de tijd. Door de verplaatsing en de andere ‘tafelschikking’ kwamen diverse familieleden met elkaar in gesprek. En dat is natuurlijk ook de bedoeling van de bijeenkomst!

Noem het geluk, noem het toeval, maar vergeleken met de weersomstandigheden van de zaterdag precies een week later, hadden we geen betere dag kunnen uitkiezen. Heel de dag scheen de zon. Dit was extra belangrijk omdat ’s middags enkele buitenactiviteiten gepland stonden.

Hilariteit
Een deel waagde zich op de E-choppers om een route door Zuid-Beveland te rijden, die bestuurslid Marinus had uitgestippeld. Een ander deel nam het, verdeeld in twee teams, tegen elkaar op in een potje boerengolf. Het afwerken van dit circuit, bestaande uit negen holes, stond garant voor de nodige hilariteit.

Anderen konden gebruik maken van de vele zitjes binnen of buiten de hoeve om bij te praten en te genieten van een drankje.

Fantastische dag
Rond half vier kwam iedereen weer bij elkaar in de paardenstal. Maarten bedankte iedereen voor zijn/haar komst en concludeerde dat we een fantastische dag met elkaar hadden gehad.

Foto’s: Els Vader

Gelet op het groeiend aantal Van-den-Driesten in Australië gingen er stemmen op om de volgende bijeenkomst op dát continent te houden. Voor de financiering daarvan deed Maarten gekscherend een beroep op energiebedrijf Essent, de werkgever van Jan R. van den Driest, die dit ‘drieste’ idee had geopperd.

Jubileum
De volgende familiebijeenkomst zal plaatsvinden in 2024 op een nader te bepalen locatie. Dan viert de Stichting haar 25-jarig jubileum!

Familiebijeenkomst op 8 oktober gaat door!

De familiebijeenkomst die gepland staat voor zaterdag 8 oktober gaat door! Er hebben zich voldoende deelnemers aangemeld om er een leuke en gezellige dag van te maken. Dank voor jullie aanmeldingen!

Zoals in de uitnodiging vermeld, ontmoeten we elkaar die dag op Hof Olmenstein in Kloetinge. Heb je je nog niet opgegeven, maar wil je er tóch graag bij zijn? Wacht dan niet langer, en geef je op via het mailadres info[at]vandendriest.nl. Dat kan nog tot 10 september!

Vleugje Van den Driest-historie in podcastserie ‘Wie Wat Bewaart’

Waarom bewaren we eigenlijk dingen? Zelfs een familieportret met daarop bekraste gezichten en zelfs compleet verwijderde hoofden? Corinne Heyrman en Jozien Wijkhuijs maakten een podcastserie in opdracht van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. Als hobbygenealoog leverde Marcel van den Driest een bijdrage in de episode ‘Juynboll zonder hoofd’, over de vraag waarom hij ‘mensen bewaart’, met een vleugje historie Van den Driest.

Corinne Heyrman, Jozien Wijkhuijs en Marcel van den Driest.

JUYNBOLL ZONDER HOOFD
We vinden een 17e-eeuws familieportret van de familie Juynboll. Zeevaarders, witte kragen, een blauwe lucht en één opvallend element: de middelste figuur – nochtans fier rechtopstaand – heeft geen hoofd. Als je dichterbij het schilderij kijkt, is zijn hoofd ooit uitgesneden en vervangen door een lapje blauwe lucht. Een vruchteloos staaltje analoge photoshop. Was hier kwaad opzet in het spel? En waarom bewaart de RCE een kapot schilderij? Een aflevering over het bewaren van verhalen, de behoefte om mensen op veilingen of rommelmarkten te kopen, de noodzaak je geschiedenis te weten.

Anoniem, Nicolaes Claesz Juynboll en familie, 1646.

Aan deze aflevering werkten mee: Eric Domela Nieuwenhuis, Rudi Ekkart, Marcel van den Driest, Judith Herman, Zeph Benders, Leah van Geerestein, Daphne Nieuwenhuijse, Adinda Van Wely, Fidessa & de Wolven.
makers: Corinne Heyrman en Jozien Wijkhuijs.

Beluister hier de podcast:
https://link.chtbl.com/wwb1_websiteRCE?fbclid=IwAR1hPE6bk7N73VYicGoMMyWHKeDag2n4aAYPOlEE6qC-yBbn1g2THeJYYs0

Geef je nú op voor de familiebijeenkomst op 8 oktober 2022!

Beste familieleden,

Voor de negende keer organiseert het bestuur van de stichting Die ‘drieste’ van den Drieschen weer een familiebijeenkomst. Het bestuur heeft zijn uiterste best gedaan om er een leuke en gezellige dag van te maken voor jong en oud!

Op zaterdag 8 oktober 2022 bent u vanaf 10:30 uur welkom op de mooie locatie:
Op ’t Hof Olmenstein
Abbekindersezandweg 21,
4482 PS Kloetinge.
https://www.ophofolmenstein.nl/

In het pdf-bestand hieronder, vindt u de complete uitnodiging, informatie over het programma en over de manier waarop u zich voor de familiebijeenkomst kunt aanmelden. We rekenen op een massale opkomst!