IJzerwinkel Cornelis van den Driessen gelokaliseerd

hunkemollerMIDDELBURG – Voor alle Van den Driesten en aanverwanten zal een bezoekje aan de Hunkemöller in Middelburg nooit meer hetzelfde zijn! Uit onderzoek is gebleken dat in de achttiende eeuw precies op die plek de ijzer- of maljenierswinkel van Cornelis van den Driessen was gevestigd.

IJzerhandel
Cornelis verplaatste z’n zaak in 1768 van de Korte Delft naar de Lange Delft. Aan het einde van de negentiende eeuw was dit het adres van de ijzerhandel van Van den Broecke & Jutting (B 133 / 134).  Dat zijn de huidige adressen Lange Delft 55 (Hunkemöller) t/m 51.

Cruciaal
Cornelis van den Driessen leefde van 1736 tot 1790 en is een persoon van cruciaal belang in onze stamboom. Van hem is bekend dat hij het wapen voerde met als omschrijving: in zilver, zes zwarte ronde gespen. Dankzij hem hebben we dat wapen als het onze kunnen registreren.

coverManuscript
Hij is ook één van de hoofdpersonen uit het manuscript ‘Journaal eener reise’ (1789), opgetekend door Pieter Tak. In 2012 verscheen de transcriptie van dit journaal als ‘Onze Vriendelijke Republikeinse Reis’  in boekvorm, bezorgd door Marcel van den Driest.

Advertenties

Opnieuw aandacht voor Drusius in Vlaamse Stam

drusiuszw

Johannes van den Driessche (Drusius) 1550-1616. Portret uit 1606 door een anonieme schilder (Museum Martena in Franeker)

MERKSEM (B.) – In haar blad Vlaamse Stam publiceert de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde opnieuw een artikel over Drusius. Het betreft de bijdrage ‘Drusius en zijn familie. Genealogische en heraldische aantekeningen (2) Addenda’, geschreven door Marcel van den Driest (1967). Centraal in het artikel staat de genealogie waartoe Johannes van den Driessche uit Oudenaarde behoort. Hij voerde, aantoonbaar in 1606, ons familiewapen.

Gepuzzel
Het eerste deel van het artikel verscheen in 2010. De gepubliceerde gegevens waren gebaseerd op onderzoek in de Staten van Goed van Oudenaarde, in de bewerking van P. van Butsele. Na veel gepuzzel slaagde Marcel erin de daaruit afgeleide stamboom aan te vullen met namen, jaartallen en data. Hierdoor zijn de directe verwanten van Drusius beter te identificeren.

Hoogleraar
Johannes van den Driessche was in zijn tijd een vooraanstaand geleerde. Hij was hoogleraar Oosterse talen op universiteiten in achtereenvolgens Oxford, Leiden (1577-1585) en Franeker (1585-1616). Toen hij van Leiden naar Franeker wilde vertrekken deed Prins Willem van Oranje een vergeefs beroep op het stads- en universiteitsbestuur van Leiden om Drusius voor de stad te behouden. Een familierelatie tussen hem en de familie Van den Driest is tot dusver niet aangetoond.

Marcel van den Driest, ‘Drusius en zijn familie. Genealogische en heraldische aantekeningen (2) Addenda’. in: Vlaamse Stam 52 (2016), nr. 4 (oktober-december 2016), 413-416.

Oproep: zijn dit ‘Van-den-Driesten?

VLISSINGEN – Op de Facebookpagina van community Walcheren (Ons Eiland) plaatste Erik de Geweldenaar de Noorman een paar foto’s. Hij weet niet wie de afgebeelde personen zijn, maar de foto zit in een kistje met daarop geschreven: Van den Driest. Wie herkent deze personen?

Oproep1

Oproep2 Oproep3

Erik de Geweldenaar de Noorman, 13 december 2015
“Niet geschoten is altijd mis:  Ben jij, of ken jij iemand met de familienaam ‘Van den Driest’

Viavia ben ik aan een opbergkist gekomen.  Op de kist staat de naam (hoeft overigens niet te betekenen dat de personen op de foto’s ook zo heten). In deze kist lagen nog 2 grote portretfoto’s met op de achterkant de tekst ‘foto’s ouders’. Op de foto staat ‘foto “Rembrandt” Roosendaal’

Misschien zijn er kleinkinderen die opa/oma herkennen? Dan wil ik graag de foto’s geven aan die familieleden, ik doe er namelijk niks mee en weggooien is zonde.”

Toreken in Gent was eigendom van Floreyns van den Driessche

TorekenGENT – Het Toreken aan de Vrijdagmarkt in Gent was vanaf 1550 in het bezit van Floreyns van den Driessche. Hij kocht het op 15 april van Lieven Petrins. Het Toreken werd ook wel Huidevettershuis genoemd, omdat het vóór 1540 dienst deed als ambachtshuis van de huidevetters (leerlooiers).

Geschil
Enkele maanden later ontstond een geschil met de buren ‘wegens het optimmeren van een winkeltje onder aan het Toreken, waardoor zij voor het uitstellen hunner koopwaren gehinderd zijn.’

Wikipedia
Deze gegevens kwamen naar voren uit het onderzoek naar onze naamgenoten. Ze zijn vandaag ook toegevoegd aan de Wikipedia-pagina over het Toreken.

Gegoeden
Van Floreyns (Floreins, Florens) is verder weinig bekend. Hij was in 1543 ook eigenaar van het Mooriaenshoofd op diezelfde Vrijdagmarkt. Het is dus duidelijk dat hij tot de ‘gegoeden’ behoorde. In dat geval is het heel aannemelijk dat hij een familiewapen voerde. Alle reden om nog eens op onderzoek uit te gaan in Gent.

Bron:
Frans de Potter, Gent, van den oudsten tijd tot heden. Geschiedkundige beschrijving der stad, dl. 6, 351-352, 354.

Anthon ontvangt trouwbijbel ouders

TrouwbijbelOOST-SOUBURG – Peter Jasperse heeft de trouwbijbel van zijn grootouders overhandigd aan zijn oom Anthon van den Driest. Het gaat om een bijbel uit 1928 van het echtpaar Jan van den Driest en Maria Geertruida de Boo van Uijen.

Mohikanen
Na het overlijden van Peters moeder, Annie Jasperse-van den Driest, is Anthon nog de enige van de drie kinderen uit dat huwelijk. Om die reden staat hij nu bekend als ‘de laatste der Mohikanen’. De oudste zoon, dirigent Jan van den Driest, overleed in in 2005.

Roots
Peter was met zijn zus Connie en neef Bram de Groot op bezoek in Vlissingen en Oost-Souburg, op zoek naar de roots van de families Van den Driest en Jasperse. Zo namen ze een kijkje op de plek van de boerderij aan de Koudekerkseweg 47, de oude pastorie en de woonhuizen van hun ouders.

Vlissingen

Connie de Groot-Jasperse en Bram de Groot bij de oude pastorie in de Badhuisstraat in Vlissingen, waar Jan en Annie van den Driest als pleegkinderen van Ds. Smeenk hebben gewoond.