Stichting

Ontstaan
De stichting Die ‘drieste’ van den Drieschen is opgericht op 14 juli 1999 op initiatief van Jan van den Driest uit Brummen, tevens de eerste voorzitter van het stichtingsbestuur. Bij hem leefde de wens om het werk dat Anthon en Marcel hadden verricht een vervolg te geven. Hij dacht daarbij aan het oprichten van een stichting. Dat zou de mogelijkheden verbreden om nader historisch onderzoek te laten doen in Vlaanderen én de familiebanden te verstevigen. In de stichtingsakte staat het doel van de stichting als volgt beschreven:

De stichting heeft ten doel
– onderzoek naar de genealogie van het geslacht Van den Driest, alsmede het bevorderen van de familierelaties.
– Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.” (Oprichtingsakte, Art. 2, lid 1, sub a en b)

De eerste doelstelling borduurt verder op het genealogisch onderzoek dat in 1994 werd afgerond. Het onderzoek naar de herkomst van de familie Van den Driest wordt sindsdien voortgezet in Belgische archieven door professioneel genealoog Jan Caluwaerts. De tweede doelststelling geeft de stichting inhoud door het uitbrengen van een jaarbericht en het organiseren van activiteiten. Vanaf 2001 organiseerde de stichting elke tweeëneenhalf jaar een familiebijeenkomst. Deze vonden plaats in achtereenvolgens Grijpskerke (2001), Oostkapelle (2004), Serooskerke (Walcheren) (2007), Westkapelle (2009), twee keer in Gapinge (2012, 2014), in Grijpskerke (2017) en in Meliskerke (2019). Daarnaast hoopt het bestuur dat deze website en de Facebookgroep uitgroeit tot een belangrijke ontmoetingsplaats voor familieleden.

Bestuur
Het bestuur van de stichting bestaat uit vijf personen:
Maarten van den Driest, Middelburg (voorzitter)
Marcel van den Driest, Vlissingen (secretaris)
Frans van den Driest, Serooskerke (penningmeester)
Bep van den Driest, Middelburg (2e secretaris)
Marinus van den Driest, Arnemuiden (lid)

oud-bestuursleden:

Jan van den Driest (1925-2002) uit Brummen. Hij was initiatiefnemer van de stichting en van 1999 tot 2002 voorzitter.
Anthon van den Driest (1934-2019) uit Oost-Souburg. Vanaf het begin van de stichting was hij bestuurslid en plaatsvervangend voorzitter.

Redactiecommissie
Ineke Wijkhuijs-van den Driest, Oost-Souburg

Vertaalteam
Voor onze Australische familieleden vertalen we ons jaarbericht integraal in het Engels. Het vertaalwerk verdelen we over de volgende personen:
Ina van den Driest-Dijkgraaf
Ineke Wijkhuijs-van den Driest
Lisa van den Driest
Marcel A. van den Driest
Jozien Wijkhuijs

Voor de stichting staat het bereiken van zoveel mogelijk familieleden centraal. Heeft u/heb jij ideeën daarover? Wilt u/wil je helpen met het organiseren van activiteiten of vindt u/vind je jezelf geschikt voor een functie in het bestuur of in een commissie, neem dan contact met ons op en dan praten we erover!

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s