Wie wil helpen het jaarbericht te vertalen? (NL/E)

(English below)

Speciaal voor The Australian Branch van onze familie is het Jaarbericht 2020 integraal in het Engels vertaald en in digitale vorm opgestuurd naar de familieleden ‘down under’. Op deze manier hopen we deze groeiende tak met naamgenoten aan ons en de stichting te blijven verbinden. Daarom willen we elk jaar een Engelstalige versie van het jaarbericht maken.

De Australische vlag (DO’Neil, CC BY-SA 3.0 http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/, via Wikimedia Commons)

De familie Van den Driest is al sinds begin jaren vijftig vertegenwoordigd op het Australische continent. Souburger Joe van den Driest emigreerde naar Australië en bouwde daar een leven op. Hij trouwde met Valerie en ze kregen samen vijf zonen. Zij hebben inmiddels allemaal weer eigen gezinnen gesticht. In Jaarbericht 2020 schrijft Joe (89) zelf een bijdrage over zijn dagelijkse bezigheden.

Vertaalteam

Het vertalen van het complete Jaarbericht is veel werk. We zijn daarom op zoek naar mensen die willen helpen door jaarlijks één of meer artikelen te vertalen. Heb je belangstelling om toe te treden tot het ‘vertaalteam’ van de Stichting? Meld je dan aan via redactie[at]vandendriest.nl en help mee om de band met de Australische familieleden te versterken en te onderhouden.

De Engelse vertaling van het jaarbericht is mogelijk ook voor andere familieleden in binnen- of buitenland interessant. Als je belangstelling hebt voor de pdf, vraag dan een exemplaar aan via hetzelfde e-mailadres.

English version:

Especially for The Australian Branch of our family, the Annual Bulletin 2020 has been fully translated into English and sent in digital form to the family members ‘down under’. In this way we hope to maintain contact to this growing branch of namesakes. That is why we plan to make an English version of the annual bulletin every year.

The Van den Driest family has been present on the Australian continent since the 1950s. Joe van den Driest from Souburg emigrated to Australia and built a life there. He married Valerie and together they had five sons. Meanwhile they have all started their own families. In the Annual Bulletin 2020 Joe (89) himself writes an article about his daily activities.

Translation team

Translating the complete Annual Bulletin is a lot of work. We are therefore looking for people who want to help by translating one or more articles every year. Are you interested in joining the foundation’s ‘translation team’? Then sign up via redactie[at]vandendriest.nl and help to strengthen and maintain the bond with the Australian family members!

The English translation of the bulletin may also be interesting for other family members, both domestic and abroad. If you are interested in receiving the pdf, request a copy via the same email-address.

Jaarbericht is klaar voor verzending!

Donateurs van onze stichting boffen maar. Ze krijgen elk jaar het jaarbericht! Binnenkort valt de editie 2017 op de mat. Daarin staan weer een groot aantal interessante artikelen over onze familieleden.

Greep
Een greep uit de inhoud: we kijken natuurlijk terug op de familiebijeenkomst van oktober vorig jaar. Naast de vaste rubrieken bevat het jaarbericht bijdragen over het leven van Australische en Zuid-Afrikaanse familieleden, over vliegeren, en over bakken als hobby. Ook krijgen de lezers een kijkje achter de schermen bij de drukker van het jaarbericht.

Historie
Natuurlijk is er ook aandacht voor de historie van de familie. Deze keer in de vorm van de boedelinventaris van voorvader Marinus van den Driesse (1701-1779).

Nieuwe donateurs
Geniet dus, van het jaarbericht! Laat het ook andere gezins- en familieleden lezen en stel ze op de hoogte van het bestaan van de stichting. Nieuwe donateurs zijn van harte welkom!

Ontvang het jaarbericht nu ook als .pdf

VLISSINGEN – Tegen eind maart kijken donateurs ieder jaar weer reikhalzend uit naar het nieuwe jaarbericht van de stichting. Voor wie ook digitaal wil genieten van het allerlaatste nieuws van en over familieleden is er goed nieuws: het jaarbericht is nu ook als .pdf verkrijgbaar.

In kleur
Dat betekent niet alleen dat de artikelen op je pc, tablet of telefoon te lezen zijn, maar je geniet ook nog eens van al je familieleden in kleur! Wil je voortaan het jaarbericht uitsluitend digitaal ontvangen? Laat het even weten via het menu contact.

Ouderwets
Het verspreiden van het familieblad als ouderwets gedrukt exemplaar vormde mogelijk voor leden van de jongste generaties een beletsel om zich bij de stichting aan te sluiten. Zij hebben nu geen enkel excuus meer! Dus: meld je aan als donateur met een digitaal abonnement, en houd de stichting levend!
Jaarbericht2015

Jaarbericht in aantocht!

IMG_0001OOST-SOUBURG – Houd de komende dagen de brievenbus nauwlettend in de gaten: het jaarbericht 2015 is gereed en wordt onder de donateurs verspreid.

Artikelen
Zoals op de omslag staat te lezen: “met veel interessante artikelen over wat Van den Driesten beleven en wat hen bezighoudt.” En daarmee is niets te veel gezegd!

Ondernemend
Dankzij onze ondernemende familieleden is de inhoud zeer gevarieerd. Wat komt er dit jaar allemaal aan bod? Het WK sjoelen in Tsjechië, het gezinsleven in Kingscliff (Australië), Anita en Niels in de Smederij in Goes, de multimediale activiteiten van Stefan in Gorredijk, handballer Thijs van den Driest, zingen in de Sint Pieter in Rome. Gelukkig zij, die donateur zijn!

Kriebelen
We kunnen het ons goed voorstellen dat het bij u al begint te kriebelen: ‘ik wil ook graag een artikel aanleveren voor het volgende jaar.’ Houd u dan niet in, maar neem onmiddellijk contact op met uw eigen familiestichting.

 

Jaarbericht komt eraan!

Jaarbericht2014VLISSINGEN – Het Jaarbericht 2014 is gereed en wordt de komende dagen verspreid onder de donateurs! Bestuur en redactiecommissie zijn er weer in geslaagd een leuk en gevarieerd blad samen te stellen.

Sportieve kant
Onze familieleden lieten zich het afgelopen jaar van hun sportieve kant zien. Wat dacht u van een beklimming van de Kilimanjaro, of de Westerschelde over zwemmen om de Scheldebeker? En wist u dat we ook een voetbalster in de familie hebben? Daarnaast kijken we natuurlijk terug op de familiebijeenkomst en de onthulling van de nieuwe stamboom.

Kopij gevraagd
Wilt u volgend jaar wéér zo’n jaarbericht? Denk dan nú alvast na over welk onderwerp ú een artikel wilt schrijven. Want ja, voor die kopij vragen we vooral de inbreng van de donateurs zelf! Aarzel niet en beschrijf die bijzondere vakantie, speciale gebeurtenis of dat ontroerend familiemoment!