Toreken in Gent was eigendom van Floreyns van den Driessche

TorekenGENT – Het Toreken aan de Vrijdagmarkt in Gent was vanaf 1550 in het bezit van Floreyns van den Driessche. Hij kocht het op 15 april van Lieven Petrins. Het Toreken werd ook wel Huidevettershuis genoemd, omdat het vóór 1540 dienst deed als ambachtshuis van de huidevetters (leerlooiers).

Geschil
Enkele maanden later ontstond een geschil met de buren ‘wegens het optimmeren van een winkeltje onder aan het Toreken, waardoor zij voor het uitstellen hunner koopwaren gehinderd zijn.’

Wikipedia
Deze gegevens kwamen naar voren uit het onderzoek naar onze naamgenoten. Ze zijn vandaag ook toegevoegd aan de Wikipedia-pagina over het Toreken.

Gegoeden
Van Floreyns (Floreins, Florens) is verder weinig bekend. Hij was in 1543 ook eigenaar van het Mooriaenshoofd op diezelfde Vrijdagmarkt. Het is dus duidelijk dat hij tot de ‘gegoeden’ behoorde. In dat geval is het heel aannemelijk dat hij een familiewapen voerde. Alle reden om nog eens op onderzoek uit te gaan in Gent.

Bron:
Frans de Potter, Gent, van den oudsten tijd tot heden. Geschiedkundige beschrijving der stad, dl. 6, 351-352, 354.

Van den Driessche-familiewapens verzameld

VLISSINGEN – Het familiewapen Van den Driest (in zilver, zes zwarte ronde gespen) werd al in de 16de eeuw gevoerd door een familie Van den Driessche. Andere families van dezelfde naam voerden weer heel andere wapens. Een overzicht van alle familiewapens is nu in de maak. Hieronder alvast een voorproefje.

Tienen
Al in de 14de eeuw komen Van den Driessche-wapens voor in Tienen, Mechelen en Houthem. Mechelen is ook de geboortestad van Maximilian van den Driessche dit du Trieu met zijn familiewapen met twee naar elkaar toegewende leeuwen.

Hildewaert
In de 15de eeuw duikt het wapen op van Hildewaert van den Driessche uit Dendermonde, dat veel lijkt op het onze. In dezelfde eeuw bestaat ook een familie Von dem Dryesche uit Aken, die weer een heel ander wapen voert. Kortom: we zijn nog lang niet klaar met het heraldisch en genealogisch onderzoek. Neem zelf een kijkje in deze bonte verzameling familiewapens. Klik hier voor de volledige wapenkaart: Wapenkaart Van den Driessche

Fragment wapenkaart